Japanese
KoreanChinese (Simplified) Thai
 
 HOME
รถเช่า : CAR
ติดต่อเรา : CONTACT   
 
 
สายด่วน
081-8817948 (คุณกิ้ม)
094-5840798 (คุณตู่)

 
 
 
รถเช่า : CAR
 
ติดต่อเรา : CONTACT
รูปภาพ : Gallery
 
 พูดคุยกับเรา
 
 
 
 โปรโมชั่นดีดี
 
 
 
  
 
ญี่ปุ่นJAPAN
เกาหลีKORAE
จีนCHINA
ฮ่องกงHONGKONG
ไต้หวันTAIWAN
เวียดนามVIETNAM
พม่าMYNMAR
อินโดนีเซียINDONESIA
มาเลเซีย-สิงคโปร์MALAYSIA-SINGIAPORE
ลาวLAO
กัมพูชาCAMBODIA
ยุโรปEUROPE
อเมริกาAMERICA
อินเดีย-เนปาลINDIA-NAPAL
  
 
 
 
 
 สถิติวันนี้ 39 คน
 สถิติเมื่อวาน 10 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
382 คน
1691 คน
4478 คน
เริ่มเมื่อ 2017-06-05
 
   
   
 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
  พยากรณ์อากาศทั่วโลก
  เช็คเที่ยวบินสนามบินสุวรรณภูมิ
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
 
   
   
   
 
 


ข้อความสำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียดIMG_1835

ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทำให้ลูกค้า

ต้องถูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับและรวมถึงค่าบริการ

อื่นๆ ที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ

ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยใน

เที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า

เมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้ **

** ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน **

** ห้ามนำอาหารสดเข้าประเทศเกาหลีใต้ทุกชนิด มีโทษปรับหากฝ่าฝืน **

เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการเช็ครายชื่อ และติดป้ายผูกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการช่วยโหลดกระเป๋า โปรดรอให้เจ้าหน้าที่โหลดกระเป๋าให้เรียบร้อยก่อนเข้าไปข้างใน

สนามบินสุวรรณภูมิไม่มีการประกาศเรียกขึ้นเครื่อง โปรดกรุณาตรงต่อเวลานะครับ (หมายเหตุในกรณีที่กระเป๋าของท่านมีของต้องสงสัยท่านจะได้รับการติดต่อที่ประตูก่อนขึ้นเครื่องบิน)

หมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ได้มีการประกาศ ห้ามนำ ของเหลวและเจลทุกชนิดขึ้นเครื่อง ไม่ว่าจะเป็น น้ำ , ยาสระผม , น้ำหอม เป็นต้น ดังนั้นถ้ามีของเหลวและเจลอยู่ในกระเป๋าของท่าน

กรุณานำโหลดลงใต้ท้องเครื่องด้วย ** แบตเตอรี่ , แบตสำรอง หรือ พาวเวอร์แบงค์ จะต้องนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น **

imageก่อนวันเดินทาง

แลกเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ควรให้เบอร์ที่สามารถติดต่อท่านระหว่างทัวร์ได้กรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ หากท่าน

มีโรคประจำตัวหรือทานอาหารบางประเภทไม่ได้หรือมีข้อจำกัดทางสรีระร่างกายหรือจะมีการแยกตัวหรือญาติมาพบ ควรแจ้ง

ให้ผู้จัดทราบล่วงหน้า

วันเดินทาง

ก่อนออกจากบ้าน กระเป๋าทุกใบควรผูกป้ายชื่อกระเป๋า (ทางผู้จัดจะจัดทำสำรองไว้ให้) และใส่กุญแจให้เรียบร้อย ส่วนกระ

เป๋าสตางค์/เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องประดับ/หนังสือเดินทาง/บัตรเครดิต/เอกสารสำคัญ/กล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอ/

ยาประจำตัว ติดตัวเสมอ ของเหลวนำขึ้นเครื่องทุกประเทศ ด้านคณะกรรมการการบินพลเรือน (ซีเอเอซี) เพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรการการรักษาความปลอดภัยสากล ได้ออกกฎใหม่สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ ระบุของเหลวทั้งหมดที่นำใส่

กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควรใส่ในถุงที่

screening_before_boardingโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วยความสามารถบรรจุมากสุด 1 ลิตร โดยผู้โดยสารแต่ละคนจะได้รับอนุญาต ให้นำถุงขึ้นไป

เพียงใบเดียวเท่านั้น  สำหรับผู้โดยสารผู้หญิง ครีมล้างหน้า ลิปกลอสอย่างเหลว น้ำหอม และมาสคาร่า ล้วนจัดเป็นของเหลว

ด้วย อย่างไรก็ตามของเหลวประเภทนมและอาหารของทารก (ในกรณีที่มีทารกอยู่ด้วย) และยาตามใบสั่งแพทย์ จะได้รับการ

ยกเว้นให้นำขึ้นเครื่องได้อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบจำกัดของเหลวนำขึ้นเครื่องนี้ จะไม่กระทบต่อการช็อปปิ้งซื้อสินค้าปลอด

ภาษีของลูกค้าแต่ผู้ซื้อจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานและ ไม่ควรเปิดแพคเกจออก

สนามบินสุวรรณภูมิ

ลูกค้าทุกท่านจะต้องมารับเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่างๆ  และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวลูกค้า

เองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน  ของมีคมและวัตถุระเบิดทุกชนิด เช่น มีดกรรไกร ถ่าน ไฟเช็ค เจล จะ

ต้องฝากกับกระเป๋าใหญ่ไปกับใต้ท้องเครื่องบิน  เพิ่มเติมโรงแรมทั่วไปของเกาหลีระดับเฟิร์สคลาสถึงเดอร์ลักซ์คลาส จะไม่มี

พนักงานกระเป๋าคอยบริการ

ศุลกากร

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้อนุญาตให้ซื้อเหล้าได้ 1 ลิตร บุหรี่ 2 คอนตัน เข้า-ออกประเทศ

ขั้นตอนเมื่อถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

 • รับซองเอกสารจากเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่องที่ไฮไลท์ไว้ให้ พร้อมเซ็นต์ชื่อ ตรงเครื่องหมาย X (ลายเซ็นต์จะต้องเหมือนกับหนังสือเดินทาง) ภายในซองประกอบไปด้วย
 • Thai Immigration Bureau เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก
 • Republic of Korea Immigration Service เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ บัตรขาเข้า
 • Korea Customs e-Clearance system เอกสารศุลกากรเกาหลี
 • Korea Health Questionnaire เอกสารสอบถามด้านสุขภาพ
 • รับตั๋วที่นั่งบนเครื่องบินจากหัวหน้าทัวร์

รายละเอียดของตั๋วเครื่องบินจะแสดง ชื่อ, นามสกุล, Flight Details, ประตูขึ้นเครื่อง, เวลาที่ท่านจะต้อง มาที่ประตูขึ้นเครื่อง หมายเหตุ: เพื่อความถูกต้องควรตรวจสอบและเช็ครายละเอียด Flight Details จากจอของ สนามบินอีกครั้ง

• จากนั้นนำกระเป๋าเดินทางของท่าน พร้อมหนังสือเดินทางและตั๋วเครื่องบิน ไปที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน (โดยสารการบินกำหนดให้เจ้าของกระเป๋ายื่น และแสดงความเป็นเจ้าของด้วยตัวเองเท่านั้น) เพื่อทำการ เช็คอิน และโหลดกระเป๋า โดยต้องรอรับตั๋วเครื่องบิน และหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่ของสายการบินคืน

หมายเหตุ: สายการบินได้กำหนดน้ำหนักกระเป๋าใบใหญ่ ห้ามเกิน 20 กิโลกรัม และใบเล็กที่หิ้วขึ้นเครื่อง ห้ามหนักเกิน 7 กิโลกรัม หากน้ำหนักเกินจะต้องชำระเงินส่วนต่าง ตามอัตราของสายการบินนั้นๆ

 • ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกไปยังต่างประเทศ
 • เข้าแถวช่องหนังสือเดินทางไทย

• แสดงหนังสือเดินทาง พร้อม Thai Immigration Bureau (เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก) ให้เจ้าหน้าที่

 • ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงประตู (Gate)
 • เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกเรียบร้อย ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย โดยต้องตรวจสอบเวลาจากตั๋วเครื่องบินหรือจากจอของสนามบินเพื่อให้ทันขึ้นเครื่อง

สนามบินนานาชาติอินชอนทัวร์เกาหลี ผ่านด่านตม.

**สำคัญมากโปรดอ่านสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ**

ขั้นตอนการเข้าประเทศเกาหลี เมื่อเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน เตรียมหนังสือเดินทาง และเอกสารที่ทางบริษัท จัดไว้ให้ โดยผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ด่านสุขภาพ ยื่นเอกสารสอบถามด้านสุขภาพ (Korea Health Questionnaire )
 • ด่านตรวจคนเข้าเมือง เข้าแถวช่อง Foreigner (สำหรับชาวต่างประเทศ) พร้อมยื่น Passport และ เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้(Republic of Korea Immigration Service) จากนั้นรับเล่ม Passport กลับมา

หมายเหตุ: เตรียมเอกสารเข้าเมืองและอื่นๆให้พร้อม เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีใต้จะพิจารณาให้เฉพาะผู้เดินทางที่ท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าออกนอกเมืองได้ โดยอาจจะพิจารณาหลักฐานการทำงาน เช่น นามบัตร บัตรพนักงาน จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หลักฐานการเงิน เช่น เงินสดสกุลยูเอสดอลลาร์หรือสกุลเงินวอน  บัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,Dinners Club หรือ Master Card ต้องนำติดตัวไปด้วย เป็นต้น ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษา (ฉบับจริง) และควรเดินทางกับผู้ปกครอง

นอกจากนี้ ควรเตรียมการแต่งกายที่สุภาพเหมาะสมสำหรับหนังสือเดินทางใหม่ ควรนำหนังสือเดินทางเก่าไปด้วย

* หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานยังสงสัยในความสุจริตของท่าน ท่านอาจถูกปฏิเสธการให้เข้าประเทศเกาหลีใต้ (อ่านใบประกาศสำหรับการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้และโปรแกรมการเดินทางที่ท่านเลือกซื้อ)

ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว ควรต่อแถวเดียวกัน และไม่ให้บุคคลอื่นมาคั่นกลาง หัวหน้าทัวร์ของทางบริษัทฯ จะคอยดูแล และอำนวยความสะดวกเมื่อท่านเกิดปัญหา หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ตรวจเช็คจากจอของสนามบินว่าเที่ยวบินที่เดินทางมานั้น สามารถรับกระเป๋าเดินทางได้ที่สายพานช่องใด จากนั้นเดินลงบันไดเลื่อนไปอีกหนึ่งชั้น เพื่อไปรอรับกระเป๋าเดินทางของท่าน

 • ด่านศุลกากร เดินเข้าช่องสีเขียว ยื่นเอกสารศุลกากรเกาหลี (Korea Customs e-Clearance system) เพื่อแสดงว่าไม่มีสิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศ จากนั้นเดินออกมารวมกลุ่มกันด้านนอก ให้ท่านสังเกต ป้ายชื่อบริษัทฯ หรือ ป้ายชื่อคณะ

เวลาที่แตกต่าง

เกาหลีเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง

ภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศ

ประเทศเกาหลีใต้ตั้งอยู่ ละติจูดที่ 33 – 39 องศาเหนือ และลองติจูดที่ 125 - 131 องศาตะวันออก มีพื้นที่ทั้งหมด 99,208 ตารางกิโลเมตร รวมพี้นที่ของน้ำ (ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ำ แม่น้ำ) ที่อยู่ภายในดินแดนนั้นด้วย 70 เปอร์เซ็นต์ของประเทศเป็นภูเขา ขนาดเนื้อที่ของประเทศใหญ่เป็นอันดับที่ 108 ของโลก

เกาหลีใต้เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก มีพื้นที่ครอบคลุมทางใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้ ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ล่อแหลมนี้เอง ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์จึงพบว่า ประเทศเกาหลีเคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศญี่ปุ่น(ค.ศ. 1910) จนกระทั่งสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2(ค.ศ.1945) คาบสมุทรเกาหลีได้ถูกแบ่งแยกเป็นสองส่วน คือ ตอนเหนือเป็นของสาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนเกาหลี(เกาหลีเหนือ) และตอนใต้เป็นของสาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้)

เมืองหลวง
เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ คือ กรุงโซล จัดเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดของประเทศ

ประชากร
เกาหลีใต้มีจำนวนประชากร 48,482,000 คน มากเป็นอันดับที่ 26 ของโลก ซึ่งข้อมูลนี้สำรวจโดย United States Census Bureau ประจำปี 2550 (ค.ศ. 2007) แทบจะไม่มีชนชาติอื่นนอกจากคนเกาหลีเอง แต่ก็มีชาวจีนประมาณ 3 หมื่นคน ซึ่งอยู่ตามเขตเมืองหลวงมาช้านานแล้ว และยังมีชาวฟิลิปปินส์อีก 72,000 คน

ภูมิอากาศ
ประเทศเกาหลีใต้มีสภาพอากาศอยู่ในเขตอบอุ่น และมีฤดูกาลหรือในภาษาเกาหลีที่เรียกว่า “คเยจอล” ทั้งหมด 4 ฤดู ได้แก่

ฤดูหนาว (Winter) – คยออุล

ช่วงเวลา ธันวาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย -5 องศาเซลเซียส และอาจต่ำสุดถึง - 20 องศาเซลเซียส ในช่วงที่หนาวจัดสภาพอากาศ อากาศหนาวเย็นและแห้ง บางครั้งมีฝน

หรือหิมะตกและจะมีช่วงวันที่อากาศหนาวจัดสลับกับวันที่อากาศอุ่นสบาย 3 -4 วัน

g3383

ที่เกาหลีฤดูหนาวถือว่าหนาวจัด เพราะมีหิมะปกคลุมกันแทบทั้งประเทศ อุณหภูมิจะติดลบถึง -10 องศา

เซลเซียส ถ้าจะไปเที่ยวเกาหลีช่วงนี้ เสื้อผ้า เครื่องกันหนาวเตรียมให้พร้อม และเป็นช่วงที่เล่นหิมะหรือสกี

รีสอร์ท บนยอดเขาต่างๆจะถูกหิมะปกคลุมเอาไว้ ทำให้ทั้งเมืองนั้นขาวโพลนแต่การดำเนินชีวิตก็คงดำเนิน

ไปตามปกติ เพราะภายในบ้านเรือน ห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า อาคารสถานที่ต่างก็มีเครื่องทำความร้อนหรือ

ฮีตเตอร์ เปิดให้ความอบอุ่นพื้นห้องพักในบ้านหรือโรงแรมที่พัก พื้นก็จะอุ่นตลอดเวลา ทำให้ไม่ลำบากใน

การเดินทางท่องเที่ยว

ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) – พม

ช่วงเวลา มีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย 6 -16 องศาเซลเซียสสภาพอากาศ ปลายเดือน

มีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน ต้นไม้จะผลิใบสะพรั่งเต็มต้น ช่วงกลางเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม แสงแดด

สดใสตลอดทั้งวัน


g3395ฤดูร้อน (Summer) – ยอรึม

ช่วงเวลา มิถุนายน – สิงหาคม อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส และอาจถึง 35 – 38 องศา

เซลเซียส ในช่วงที่ร้อนจัดสภาพอากาศ อากาศร้อน และมีฝนตกบ้าง ต้นไม้เขียวชะอุ่ม ฤดูมรสุมจะเริ่มขึ้น

ในปลายเดือนมิถุนายน จนถึงช่วงกลางหรือปลายเดือนกรกฎาคม และในเดือนสิงหาคมอากาศจะร้อนจัด

และชื้นมาก

ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn/Fall) – คาอึล

ช่วงเวลา กันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ย 5-25 องศาเซลเซียส สภาพอากาศ อากาศ

สดชื่น ท้องฟ้าโปร่ง เป็นสีคราม และในเดือนตุลาคมทั่วประเทศจะมีสีสันสดใสด้วยใบไม้ ที่เปลี่ยนเป็นสี

ทองและสีแดงเต็มต้น ถือเป็นช่วงที่เหมาะกับการท่องเที่ยวมากที่สุด

กระแสไฟฟ้า

110 หรือ 220โวลล์ หัวกลมโตเหมือนปลั๊กเตารีด ก่อนเสียบตรวจสอบดูให้แน่ชัดก่อนเพื่อความปลอดภัย

กรุณาเตรียมซื้อที่แปลงไฟฟ้าจากเมืองไทยไปด้วยเลยนะครับ ที่เกาหลีมีให้ยืมที่โรงแรมบางแห่ง

เงินตราCurrency-rok

สกุลเงิน "วอน"  โดยเขียนด้วยตัวอักษรโรมัน " W” ธนบัตรมีราคา 1000, 5000, 10000 ,

50000วอน เหรียญมีราคา 10, 50, 100, 500 วอน  สกุลเงินวอน ต่อ เงินดอลลาร์  =  USD 1 =

WON 1150  หรือ 35-37 บาท. ต่อ 1000 วอน บัตรเครดิตการ์ดสามารถนำไปใช้กับร้านค้าปลอด

ภาษีหรือร้านค้าหรือห้าง ยกเว้น ตลาดพื้นเมืองตามรายการ

ภาษา

ภาษาที่ใช้ทั่วไปคือภาษาเกาหลี  เรียกว่า  ฮันกึล

ห้องพัก

โทรทัศน์ในห้องพัก ถ้าอยู่ในกรุงโซลมักมีระบบ T.V. paid โดยทั่วไปแชมพู แปรงสีฟัน ที่โกนหนวด โรงแรมมักวางไว้นอกห้องน้ำหรือที่บนตู้เย็น หากผู้พักนำไปใช้จะต้องเสียค่าบริการ น้ำดื่มที่อยู่ในกาน้ำดื่มฟรี  หากต้องการน้ำร้อนให้โทรบอก Room Service หรือวานไกด์ช่วยขอ น้ำจากท่อประปาในห้องพักไม่ควรดื่ม ช่วงฤดูร้อนมีบริการแอร์หรือแอร์ลม ช่วงฤดูหนาวมีบริการฮีตเตอร์ ช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงมักไม่มีบริการแอร์หรือฮีทเตอร์  ถ้าร้อนเกินไปสามารถเปิดหน้าต่างหรือช่องลมออกไปได้  น้ำดื่ม ขนมทานเล่น หรือบะหมี่สำเร็จรูป สามารถซื้อจากร้านซุปเปอร์ใกล้โรงแรม

โรงแรมต่างจังหวัดของเกาหลีไม่มีผ้าขนหนูผืนใหญ่/ยาสระผม/แปรงสีฟันยาสีฟัน ไว้บริการกรุณาเตรียมไปด้วย เพราะว่าส่วนใหญ่จะมีไว้ขายเท่านั้น

หมายเหตุ

น้ำดื่มที่ขายโดยทั่วไปในเกาหลี จะเป็นน้ำแร่ ประมาณขวดละ 600-1500 วอนแล้วแต่ยี่ห้อและขนาด  น้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้โดยทั่วไป ประมาณ  700-1500 วอนแล้วแต่ยี่ห้อ ขนาดและส่วนผสม ห้องน้ำโดยทั่วไปจะบริการฟรี สามารถเข้าที่สาธารณะ ร้านค้าใกล้ลานจอดรถ โรงแรมและทั่วไปสินค้าที่น่าซื้อและถูกกว่า ผลิตภัณฑ์โสมทุกชนิด เครื่องสำอาง กระเป๋าแฟชั่น เครื่องหนัง เสื้อหนัง เสื้อผ้าสำเร็จรูป กิ๊ฟช้อป ของที่ระลึกพื้นเมือง ราเมงสำเร็จรูป ชาพื้นเมือง ขนมต่างๆ กิมจิรสและรูปแบบต่างๆ สาหร่ายแบบต่างๆ  ผลไม้ (ระวังการถูกจับปรับ) เป็นต้น


nz1iume3wkic0Doh44T-oอาหารเกาหลีโดยทั่วไป

มักจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจัด และมักจะเป็นการทาน

แบบแบ่งปัน คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่านและมีเครื่องเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวยและน้ำซุป ไม่รวม

ค่าเครื่องดื่ม โดยทั่วไปน้ำอัดลมประมาณ 2000-4000 วอน ส่วนเหล้าเกาหลีพื้นเมืองหรือ

เบียร์เกาหลีประมาณ  4000-5500 วอน ข้อแนะนำ หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้ง

ทางผู้จัดทราบล่วงหน้า อาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งพิเศษระหว่างรับประทาน กรุณาชำระ

เองเมื่อท่านสั่งเพิ่มในกรณีที่ท่านชอบอาหารรสจัด ท่านสามารถนำเครื่องปรุงไปเองได้


โทรศัพท์

ควรซื้อบัตร 5000 วอน หรือ 10000 วอน โทรจากตู้บัตรโทรศัพท์ซึ่งมีบริการเกือบทุกจุดที่ไปเที่ยวและพัก ถ้าโทร.จากห้องพักโรงแรมจะแพงกว่าปกติ 20-30%

การโทรศัพท์ด้วยเครื่องโทรศัพท์สาธารณะหรือโทรศัพท์โรงแรม หมุน 001 แพงสุด (ถูกรองลงมาหมุน 002 หรือ 008 หรือ 00700) -66 + รหัสจังหวัด ตัด 0 ข้างหน้าทิ้ง + เบอร์โทรศัพท์บ้าน  เช่น โทรเข้ากรุงเทพ หมุน 001-662-123-4567  โทรเข้าชลบุรี   หมุน 001-6638-123-456 โทรศัพท์เข้ามือถือ หมุน 001-661 หรือ 001-669 + เบอร์โทรศัพท์มือถือ  เช่น 001-661-123-4567 หรือ 001-669-123-4567

ข้อมูลโทรศัพท์ของ Cat Telecom ระบบ Thailand Direct

ผ่านโอเปอเรเตอร์คนไทย โดยกดเลขหมายจากเครื่องโทรศัพท์สาธารณะทั่วไปของประเทศเกาหลี  โทร. 00744661 ค่าใช้จ่ายนาทีละ 22 บาท  (หมายเหตุ   ค่าบริการต่อสายครั้งละ 100 บาท ถ้าต่อสายไม่ติด ไม่เสียค่าบริการ)

ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ โดยยืมเครื่องจากเจ้าของระบบที่ประเทศไทย

ระบบดีแทค จีเอสเอ็ม และโอเรียน ต้องทำการขอยืมเครื่องจากเครือข่ายที่เมืองไทยก่อนออกเดินทาง (เกาหลีใต้ใช้ระบบ CDMA เหมือนประเทศญี่ปุ่น) ทุกระบบจะต้องทำการเปิด International Roaming  โดยติดต่อเจ้าหน้าบริการลูกค้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการ

ระบบ GSM โทร. 02-271-9000 ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที  (โทรในประเทศ / โทรกลับไทย / รับเข้าจากไทย / SMS =  15 / 59 / 27 / 7)

ระบบ DTAC โทร. 02-202-7000 ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที  (โทรในประเทศ / โทรกลับไทย / รับเข้าจากไทย / SMS =  15 / 58 / 28 / -)

ธรรมเนียมการทิป

เพื่อการขอบคุณในการให้บริการที่ดีแก่เด็กยกกระเป๋า คนขับรถ ไกด์ หรือ หัวหน้าทัวร์ ควรเตรียมเป็นธนบัตร (ท่านสามารถให้มากได้เท่าที่ท่านประทับใจ)  ***ค่าทิปไกด์ท่านละ 30,000 วอน*** (เก็บทิปตั้งแต่สนามบิน)

ในวันกลับ

กรุณาเตรียมพาสปอร์ต ให้กับไกด์ท้องถิ่น เพื่อทำการเช็คอินให้กับท่าน ลูกค้าทุกท่านจะต้องนำหนังสือเดินทางและบัตรที่นั่งมาโหลดสัมภาระของลูกค้าเองหรือครอบครัวเพื่อทำการส่งเข้ากระเป๋าเข้าใต้ท้องเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่สายการบินโดยตรง

ของฝากจากเกาหลี181176_1_1601235057

1.โสมเกาหลี(GINSENG)

ตำราทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยราชวงศ์หยางของจีนกล่าวไว้ว่า โสม ที่มีคุณภาพดีที่สุดอยู่ในเกาหลี โสมเกาหลีจึงมีราคาสูงเป็นพิเศษ เพราะเป็นโสมบำรุงพลังวังชาดั่งยาทิพย์ เพาะปลูกได้ยากมากไม่เพียงแต่มันโตช้ามาก แต่พื้นที่ที่เคยใช้เพาะปลูกจะต้องถูกทิ้งไว้นานถึง 15 ปี หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรต่างๆ เช่น ชาโสม ผงโสมยอดนิยมหรือ โสมสกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพ

การเลือกซื้อโสม ควรเลือกซื้อจากบริษัทผู้ผลิตที่มีคุณภาพรับรองอย่างถูกต้อง โสมแท้คุณภาพดีต้องมีรสชาติขม ชุ่มคอ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ควรเก็บไว้ในที่เย็น (ไม่ใช่เย็นจัด) ไม่ควรโดนแดด ความร้อนและความชื้นสูง เพราะจะเสียคุณค่าและอาจเกิดการเปลี่ยนสภาพของตัวโสมเอง รากของโสมที่นำมาผ่านขั้นตอนกรรมวิธีในการผลิตต่าง ๆ แล้วจะมีหลายประเภท เช่น ประเภทรากโสม รากโสมผสมน้ำผึ้ง โสมเป็นไซรับ โสมเป็นผง หรือโสมที่บรรจุเป็นแคปซูล

122.กิมจิ(KIMCHI)

กิมจิจัดว่าเป็นเครื่องเคียงประจำโต๊ะสำหรับอาหารเกาหลีทุกมื้อก็ว่าได้ คู่กับข้าวสวยร้อนๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ่ง มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ มีส่วนของเครื่องปรุงที่ประกอบด้วย ผักต่างๆ ซอสมีรสเค็ม พริกแดงและกระเทียมผสมคลุกเคล้ากันอย่างดีจนมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น และประเพณีการปรุงของแต่ละภาค กิมจิ มีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วย กิมจิน้ำ และกิมจิผักกาดขาว เป็นที่นิยมในฤดูใบไม้ผลิ กิมจิแตงกวาสอดไส้ และกิมจิยอดหัวไชเท้าอ่อน สำหรับฤดูร้อน ส่วนกิมจิหัวกะหล่ำ กิมจิหัวไชเท้า และ กิมจิอัลตาริ จะนิยมรับประทานในฤดูใบไม้ร่วง สำหรับ กิมจิ หลากหลายชนิดนั้นจะพบได้ในฤดูหนาว ซึ่งจะเก็บกักตุนไว้เรียกว่า กิมจัง

การเลือกซื้อกิมจิ  หากต้องการแบบสดและธรรมชาติ ควรซื้อกลับในวันที่กลับบ้านเพื่อการเก็บรักษาที่นานขึ้น เนื่องจากกิมจิจะเก็บไว้ในตู้เย็นไม่เกิน 2 เดือน หากเก็บในช่องน้ำแข็งของตู้เย็นจะมีอายุนานขึ้น ที่สำคัญควรชิมรสชาติว่าถูกใจหรือไม่

3.สาหร่ายหิน(DOLGIM)fc

“กิม” ในภาษาเกาหลี คือ สาหร่าย สาหร่ายเกาหลีถือว่าเป็นแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญสำหรับผู้รักสุขภาพเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้น้ำและอากาศที่ทำให้เกิดมลภาวะอากาศเป็นพิษ ประเทศ เกาหลี ใต้มีสภาพภูมิประเทศ เป็นภูเขาถึงร้อยละ 70 จึงมีน้ำแร่ธรรมชาติอยู่ทั่วไปของประเทศ โดยเฉพาะในเขตทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ น้ำแร่เหล่านี้จะชำระแร่ธาตุต่างๆ ของดิน ลงไปยังทะเล สาหร่ายป่าธรรมชาติเหล่านี้จะได้รับสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆ เมื่อเรารับประทานสาหร่ายเราจะได้รับแร่ธาตุสารอาหารที่จะช่วยให้เลือดของเราเป็นด่างมากขึ้น สาหร่ายอบแห้งโดกิม เพราะต้องผ่านการอบด้วยน้ำมันงาที่บริสุทธิ์และเกลืออนามัยในอุณหภูมิที่ความร้อนสูง ถือว่าเป็นอาการสุดยอดชนิดหนึ่งเนื่องจากคุณค่าทางโภชนาการที่สูง เนื่องจากช่วยลดคลอเรสเตอรอล เป็นแหล่งวิตามินบี 5  และ บี 2 บี 1  และบีรวม รวมถึงแร่เหล็กซึ่งช่วยป้องกันโรคเบาหวานและโรคหัวใจ สำหรับใครก็ตามที่ทานสาหร่ายอบแห้งกรอบเพื่อสุขภาพนี้ ประมาณ 1 กิโลกรัม หมายถึงการบริโภคผักสดประมาณ 5 กิโลกรัม และสาหร่ายของเกาหลีมีความแตกต่างจากญี่ปุ่นในเรื่องของการผลิตที่ใช้น้ำมันงาและเกลือในการแต่งรส ส่วนญี่ปุ่นจะใช้ซอสในการแต่งรส

 การเลือกซื้อสาหร่าย ควรเลือกซื้อชนิดที่แห้งกรอบผ่านการอบและปรุงด้วยสารธรรมชาติบริสุทธิ์ของน้ำมันงาหรือเกลือเท่านั้น โดยไม่มีการปรุงแต่งหรือใช้สารกันบูด เพื่อการเก็บไว้บริโภคได้นานในประเทศที่มีอากาศร้อนอย่างประเทศไทย ควรฝากเพื่อนช่วยแนะนำเพราะเนื่องจากมีหลากหลายยี่ห้อ หลายคุณภาพ หลายราคามาก เหมือนกับการซื้อโสมเกาหลีในประเทศเกาหลี

4.อัญมณีและเครื่องประดับ

อัญมณีที่มีชื่อเสียงของเกาหลีหรือเขี้ยวหนุมาน (Amethyst) และบุษราคัม (Smoky Topaz) ซึ่งมีขายทั้งเม็ดร่วงและในรูปของเครื่องประดับต่างๆ เช่น ต่างหู สร้อยคอ แหวน และอื่นๆ ซื้อตามห้างสรรพสินค้าหรือโรงงานผู้ผลิตหรือ ดิวตี้ฟรี

5.สินค้าของที่ระลึกพื้นเมือง

เช่น พวงกุญแจ แก้วน้ำ แก้วเหล้า ชุดน้ำชา กลอง ตุ๊กตาเกาหลี ช้อน ตะเกียบ ชามข้าว กระเป๋าสตางค์ ปากกา เป็นต้น ควรซื้อที่รถกระบะเล็กตามหน้าร้านอาหาร เพราะจะได้ราคาค่อนข้างถูกเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อที่อื่นๆ

141141         ของฝากจากเกาหลี6

Side Page
  
   
  คลิปกิจกรรมสนุกๆ
 จากทีมงาน All Smile  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      
    
   Copyright (c) 2006 by Your Name
Website Templates by Free CSS Templates